Perhetyö on asiakkaan kotona tapahtuvaa tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista.

Perhetyön sisältö:
Vanhemmuuden tukeminen
Elämän- ja arjenhallinnan tukeminen
Lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen
koulunkäynnin tukeminen
Harrastuksiin motivoiminen
Kuuntelu ja keskustelu
Tukea lasta ja nuorta ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan
Muun tuen piiriin ohjaaminen
Tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Takaisin Palvelut sivulle