Jälkihuolto on yksilöllistä tukea ja ohjausta itsenäisen elämän alkutaipaleelle. Meille sijoitetulla nuorelle tarjotaan pitkäjänteistä kanssakulkemista tukien nuorta oman elämänsä asiantuntijana ja vastuunkantajana.

Jälkihuolto voi muun muassa olla:
Itsenäistymisen tukeminen.
Nuorta ohjataan uusien asioiden kohtaamisessa.
Elämän- ja arjenhallinnan tukeminen.
Koulunkäynnin tukeminen.
Kuuntelu ja keskustelu.

Jälkihuolto suunnitellaan yhdessä nuoren ja sosiaalitoimen kanssa.

Takaisin Palvelut sivulle