Pyrimme kasvattamaan meille sijoitetuista lapsista ja nuorista itsenäiseen elämään kykeneviä ja omasta elämästään vastuunottavia aikuisia. Lähtökohdat omaan hyvään elämään saadaan terveestä itsetunnosta, suoritetuista opinnoista, tukiverkosta ja arjen taidoista, joita harjoittelemme yksiköissämme päivittäin.

Kodinomaisuus ja yhteisöllisyys ovat toimintamme kivijalka. Arkemme on järjestelmällistä ja suunnitelmallista joka tuo turvaa ja lämpöä lapsille ja nuorille.

Kohtaamme kaikki lapset ja nuoret ainutkertaisena luoden hoidon ja kasvatuksen yksilöllisesti ja joustavasti.

Toimintamme tärkeitä arvoja ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Lapsia ja nuoria kohdellaan kunnioittavasti ja heidän mielipiteensä on meille tärkeä.