Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa. Toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään laitossijoitus.

Tukihenkilötoiminta on:
Osallistaa lapsi ja nuori omaan elämään
Koulunkäynnin tukeminen
Yhdessä tekemistä ja keskustelemista
Harrastustoiminnan tukeminen
Itsenäistymisen tukeminen

Takaisin Palvelut sivulle